Logowanie


UWAGA
zaliczka za IV kwartał 2018 roku zostaje wstrzymana;
podmiot nie składa też deklaracji.
Podstawa: §17 .5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura
Zapis nie ma zastosowania do kwartałów I, II i III 2018 roku, które są wymagane.